2 Responses

  1. Tentative datoer for VMUG-møter i 2016 | VMUG Norway

    […] torsdag 10. mars […]

  2. VMUG Norge – Mars 2016 | VMUG Norway

    […] VMUG Norge avviklet i tre møter, i tre byer på tre dager i mars. Først ut var VMUG Oslo 8. Mars, så fulgte VMUG Trondheim 9. Mars og til slutt VMUG Bergen 10. mars. […]

Leave a Reply